หน้าหลัก

จาก MBA Wiki
การปรับปรุง เมื่อ 10:55, 27 ธันวาคม 2555 โดย Sorrawut (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นปัจจุบัน (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ยินดีต้อนรับสู่ MBA Wiki

วิกิที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงินการลงทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์ การค้าทองคำ


สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

เนื้อหาหลักของเราแบ่งหมวดหมู่ตามรายวิชาที่สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ ตามสารบัญข้างล่างนี้

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

หมวดวิชาแกนบังคับ

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

Wiki นี้จัดทำโดย สรวุฒิ กอสุวรรณศิริ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น Sat 9 ห้อง 9 มีจุดประสงค์เพื่อสรุปเนื้อหาในบทเรียน สำหรับเตรียมตัวสอบ และแบ่งปันเพื่อนๆ ที่เรียนในหลักสูตรเดียวกัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ อนุญาติให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ แต่ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหา และไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ MBA Wiki สามารถติดต่อได้ที่ http://facebook.com/mmm.sat99

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม