การจัดการการตลาด

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

อาจารย์ผู้บรรยาย

  • ดร. นิเวศน์ ธรรมะ
  • ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
  • อาจารย์ ชูศักดิ์ วิโรจนพงศ์

สารบัญ

หน้าแรก การจัดการการตลาด

สรุปบทเรียนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม