หน้าที่ไม่ได้แก้ไขนานสุด

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

แสดง 50 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Management Functions‏‎ (00:42, 8 สิงหาคม 2555)
 2. Cost Competitiveness‏‎ (03:34, 8 สิงหาคม 2555)
 3. ประสิทธิภาพ‏‎ (03:37, 8 สิงหาคม 2555)
 4. ประสิทธิผล‏‎ (03:38, 8 สิงหาคม 2555)
 5. คุณภาพ‏‎ (03:48, 8 สิงหาคม 2555)
 6. Speed‏‎ (03:52, 8 สิงหาคม 2555)
 7. Fredrick Winslow Taylor‏‎ (04:07, 8 สิงหาคม 2555)
 8. Scientific Management‏‎ (10:58, 8 สิงหาคม 2555)
 9. General Administrative Theory‏‎ (11:18, 8 สิงหาคม 2555)
 10. Quantitive Management‏‎ (12:07, 8 สิงหาคม 2555)
 11. Organizational Behavior‏‎ (12:12, 8 สิงหาคม 2555)
 12. Contingency Approach‏‎ (12:26, 8 สิงหาคม 2555)
 13. Innovation‏‎ (19:39, 8 สิงหาคม 2555)
 14. System Approach‏‎ (20:02, 8 สิงหาคม 2555)
 15. Major Approach to Management‏‎ (20:07, 8 สิงหาคม 2555)
 16. PEST‏‎ (20:23, 8 สิงหาคม 2555)
 17. The Value Chain‏‎ (21:49, 8 สิงหาคม 2555)
 18. สิ่งแวดล้อมภายนอก‏‎ (22:11, 8 สิงหาคม 2555)
 19. เทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม‏‎ (22:11, 8 สิงหาคม 2555)
 20. การจัดการในอดีตและปัจจุบัน‏‎ (22:16, 8 สิงหาคม 2555)
 21. KSA‏‎ (22:43, 8 สิงหาคม 2555)
 22. ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร‏‎ (08:47, 9 สิงหาคม 2555)
 23. ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ‏‎ (10:16, 9 สิงหาคม 2555)
 24. การระดมสมอง‏‎ (10:16, 9 สิงหาคม 2555)
 25. การจัดการการตัดสินใจของกลุ่ม‏‎ (10:55, 9 สิงหาคม 2555)
 26. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์‏‎ (10:57, 9 สิงหาคม 2555)
 27. การตัดสินใจทางการบริหาร‏‎ (10:59, 9 สิงหาคม 2555)
 28. เทคนิคกระตุ้นความขัดแย้งทางความคิด‏‎ (11:00, 9 สิงหาคม 2555)
 29. กระบวนการวางแผน‏‎ (21:00, 9 สิงหาคม 2555)
 30. แผนงาน‏‎ (21:23, 9 สิงหาคม 2555)
 31. Balanced Scorecard‏‎ (22:02, 9 สิงหาคม 2555)
 32. S.M.A.R.T Goals‏‎ (22:56, 9 สิงหาคม 2555)
 33. The TOWS Metrix‏‎ (00:01, 10 สิงหาคม 2555)
 34. VRIO‏‎ (00:07, 10 สิงหาคม 2555)
 35. 7S Model‏‎ (00:13, 10 สิงหาคม 2555)
 36. การวางแผนเชิงกลยุทธ์‏‎ (00:18, 10 สิงหาคม 2555)
 37. การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์‏‎ (00:48, 10 สิงหาคม 2555)
 38. BCG Metrix‏‎ (00:48, 10 สิงหาคม 2555)
 39. ค่านิยม‏‎ (20:19, 10 สิงหาคม 2555)
 40. คุณธรรม‏‎ (20:20, 10 สิงหาคม 2555)
 41. จริยธรรม‏‎ (20:21, 10 สิงหาคม 2555)
 42. Economic responsibilities‏‎ (21:21, 10 สิงหาคม 2555)
 43. Legal responsibilities‏‎ (21:27, 10 สิงหาคม 2555)
 44. Ethical responsibilities‏‎ (21:28, 10 สิงหาคม 2555)
 45. Voluntary responsibilities‏‎ (21:30, 10 สิงหาคม 2555)
 46. CSR‏‎ (21:35, 10 สิงหาคม 2555)
 47. การบริหารสีเขียว‏‎ (22:18, 10 สิงหาคม 2555)
 48. บรรษัทภิบาล‏‎ (15:52, 12 สิงหาคม 2555)
 49. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย‏‎ (15:54, 12 สิงหาคม 2555)
 50. Team structures‏‎ (16:59, 12 สิงหาคม 2555)

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ดู
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม