สิทธิของกลุ่มผู้ใช้

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

รายชื่อกลุ่มผู้ใช้ต่อไปนี้ถูกกำหนดไว้บน MBA Wiki โดยมีสิทธิการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง และอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของแต่ละบุคคล

กลุ่มสิทธิ
(ทั้งหมด)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • อ่านหน้าต่าง ๆ (read)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
ผู้ใช้ทั่วไป
 • แก้ไขหน้าที่ถูกกึ่งล็อก (autoconfirmed)
บอต
(รายชื่อสมาชิก)
 • กำหนดว่าเป็นกระบวนการอัตโนมัติ (bot)
 • ตั้งให้การแก้ไขของตนเองว่าตรวจสอบแล้วโดยอัตโนมัติ (autopatrol)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกกึ่งล็อก (autoconfirmed)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ไม่มีการแก้ไขเล็กน้อยที่หน้าสนทนาที่ทำให้การเตือนข้อความใหม่ปรากฏ (nominornewtalk)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางเมื่อทำการย้ายหน้าไปยังชื่อใหม่ (suppressredirect)
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง
(รายชื่อสมาชิก)
 • แก้ไขสิทธิผู้ใช้ทั้งหมด (userrights)
 • ไม่มีผลกระทบจากการจำกัดสิทธิตามเวลา (noratelimit)
ผู้ดูแล
(รายชื่อสมาชิก)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูรายการประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้อง (deletedhistory)
 • ดูรายชื่อของหน้าที่ไม่ถูกเฝ้าดูโดยผู้ใช้ใด ๆ (unwatchedpages)
 • ตั้งให้การแก้ไขของตนเองว่าตรวจสอบแล้วโดยอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ทำเครื่องหมายการย้อนว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต (markbotedits)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจสอบแล้ว (patrol)
 • นำเข้าหน้าจากวิกิอื่น (import)
 • นำเข้าหน้าจากไฟล์ที่อัปโหลด (importupload)
 • บล็อกผู้ใช้จากการส่งอีเมล (blockemail)
 • บล็อกผู้ใช้อื่น ๆ จากการแก้ไข (block)
 • ผ่านการบล็อกหมายเลขไอพี บล็อกแบบอัตโนมัติ และบล็อกเป็นช่วง (ipblock-exempt)
 • ผ่านการบล็อกแบบอัตโนมัติของพร็อกซี (proxyunbannable)
 • ยกเลิกการปิดกั้นด้วยเอง (unblockself)
 • ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขบางหน้าโดยเฉพาะอย่างรวดเร็ว (rollback)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมกับหน้ารองด้วย (move-subpages)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • ลบหน้า (delete)
 • ลบหน้าที่มีประวัติหน้าขนาดใหญ่ (bigdelete)
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (createaccount)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • อัปโหลดไฟล์จาก URL (upload_by_url)
 • เขียนทับไฟล์บนคลังเก็บสื่อส่วนกลาง (reupload-shared)
 • เขียนทับไฟล์เดิม (reupload)
 • เปลี่ยนระดับการล็อกและแก้ไขหน้าที่ถูกล็อก (protect)
 • เรียกคืนหน้า (undelete)
 • เรียกดูข้อความที่ถูกลบและความเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • แก้ไข CSS ของผู้ใช้คนอื่น (editusercss)
 • แก้ไข JS ของผู้ใช้คนอื่น (edituserjs)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกกึ่งล็อก (autoconfirmed)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซของผู้ใช้ (editinterface)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ไม่มีผลกระทบจากการจำกัดสิทธิตามเวลา (noratelimit)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางเมื่อทำการย้ายหน้าไปยังชื่อใหม่ (suppressredirect)
ผู้ใช้ใหม่
(รายชื่อสมาชิก)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมกับหน้ารองด้วย (move-subpages)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • ล้างแคชของเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องยืนยัน (purge)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • อ่านหน้าต่าง ๆ (read)
 • เขียนทับไฟล์บนคลังเก็บสื่อส่วนกลาง (reupload-shared)
 • เขียนทับไฟล์เดิม (reupload)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)


 • สิทธิ์ที่ถูกให้
 • สิทธิ์ที่ถูกยกเลิก
เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ดู
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม