สถิติ

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
สถิติของหน้าต่าง ๆ
จำนวนเนื้อหา176
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าสนทนา และหน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
610
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด104
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้งMBA Wikiภาษาไทย2,201
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย3.61
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน1
ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่ (รายชื่อสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ได้แก้ไขในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
0
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก)1
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)1
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
(ไม่นับรวมจำนวนการเข้าชมหน้าที่ไม่มีอยู่และหน้าพิเศษ)
4,368,922
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:1,984.97
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
หลักการตลาด 7Ps224,391
วิธีจำแนก Debid , Credit195,081
บทที่ 2 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน193,235
หน้าหลัก188,537
บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน135,133
บทที่ 6 มูลค่าของเงินตามเวลา120,830
บทที่ 8 โครงสร้างตลาด การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตของผู้ผลิตในตลาดต่างๆ120,048
วิธีบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป119,953
เก็งข้อสอบ วิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การ117,649
บทที่ 2 งบการเงิน กระแสเงินสด84,739
เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ดู
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม