วิธีการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Step 1 สร้างตารางบัญชีแยกประเภท

ต้องสร้างหลายๆตาราง ตามประเภทของรายการ เช่น เงินสด ลูกหนี้ รถยนต์

Step 2 การผ่านรายการบัญชี

การผ่านรายการบัญชี คือการ นำรายการที่วิเคราะห์และบันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกบัญชีแยกประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกประเภท (T-accounts)

วิธีการเขียนบัญชีแยกประเภท

  1. เขียนชื่อบัญชีแยกประเภทที่หัวตาราง
  2. โปรดเข้าใจว่า ช่องทางซีกซ้าย คือ เดบิต ช่องทางซีกขวา คือ เครดิต
  3. อ่านรายการในสมุดรายวันทีละรายการ แล้วบันทึกลงใน บัญชีแยกประเภท 2 บัญชี บัญชีหนึ่งเป็นเดบิต บัญชีหนึ่งเป็นเครดิต
  4. ชื่อรายการที่บันทึกในบัญชีแยกประเภท จะเป็นชื่อของรายการที่ตรงข้ามกับชื่อบัญชี
  5. เมื่อทำครบทุกรายการแล้ว หายอดคงเหลือของแต่ละบัญชี แล้วเขียนไว้ในซีกที่มากกว่า

ตัวอย่างการผ่านรายการบัญชี

สมมติมีรายการที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้

2554 รายการ เดบิต เครดิต
ธ.ค. 1 เงินสด
   หุ้นทุนสามัญ
ขายหุ้นทุนสามัญ
400,000
   400,000

นำมาผ่านรายการบัญชีได้ 2 ตารางดังนี้

บัญชีเงินสด
2554 รายการ จำนวนเงิน 2554 รายการ จำนวนเงิน
ธ.ค. 1 หุ้นทุนสามัญ 400,000
หุ้นทุนสามัญ
2554 รายการ จำนวนเงิน 2554 รายการ จำนวนเงิน
ธ.ค. 1 เงินสด 400,000

เมื่อมีรายการต่อมาดังนี้

2554 รายการ เดบิต เครดิต
ธ.ค. 1 เงินสด
   เจ้าหนี้
กู้เงินธนาคาร
300,000
   300,000

ในส่วนของ เงินสด ก็นำมาบันทึกเพิ่มลงในบัญชีเงินสดเดิม

ส่วนเจ้าหนี้ ก็แยกออกมาเป็นบัญชีใหม่ ชื่อบัญชีเจ้าหนี้

บัญชีเงินสด
2554 รายการ จำนวนเงิน 2554 รายการ จำนวนเงิน
ธ.ค. 1 หุ้นทุนสามัญ 400,000
ธ.ค. 1 เจ้าหนี้ 300,000
บัญชีเจ้าหนี้
2554 รายการ จำนวนเงิน 2554 รายการ จำนวนเงิน
ธ.ค. 1 เงินสด 300,000


วิธีการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ->

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม