สมรรถนะหลัก

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

สมรรถนะหลัก (core competence) คือความสามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ที่จะทำให้บริษัทหรือองค์การเป็นผู้นำในการเสนอสินค้าและบริการที่พิเศษ ทำให้บริษัทแข่งขันด้วยความชำนาญการหลักของตน ไม่ใช่แค่เพียงตัวสินค้าเท่านั้น

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม